Přeskočit na obsah

SDD prezentováno na sympoziu InterActions, Portugalsko

SDD and Carina speaking

Carina Dantas

Carina Dantas ze společnosti SHINE 2Europe představila SDD více než 200 lidem na sympoziu Interactions v Portugalsku, kde diskutovala o výzvách spojených se stárnutím v digitálním světě.

Digitální revoluce probíhá. Jestliže je na jedné straně nezbytné pochopit tempo technologického vývoje a držet s ním krok, je na druhé straně nezbytné, abychom neztratili deontologickou, morální a etickou diskusi o tom, jaké místo by tyto technologie měly mít v našich životech, abychom si vždy co nejvíce zachovali své sebeurčení a intimitu.

SDD and Carina speaking

Na 11. zasedání sympozia InterActions, které pořádala Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, diskutoval panel pozvaných odborníků, jehož součástí byla i skupina SHINE 2Europe, o výzvách spojených se stárnutím v digitálním věku a představil inovativní projekty s dopadem na náš život. SDD byl představen jako jeden z těchto projektů.