Přeskočit na obsah

Hra SDD – školící modus

Vítejte ve školitelském modu hry SDD. Je určen pro učitele dospělých a další pedagogy a nabízí možnost vytvářet workshopy na různá témata diskriminace. Začněte právě teď!

Krok za krokem k vaší dílně SDD

1 Úvod

V části Úvod jsou popsány a představeny všechny kroky potřebné k vytvoření a sdílení dílny SDD.

V sekci Výukové materiály naleznete různé materiály SDD, které vám pomohou získat základní znalosti o tématu diskriminace.

V sekci Témata výuky naleznete všechny informace potřebné k seznámení se s možnými tématy seminářů.

4 Příprava dílny

V části Vytvoření dílny najdete všechny informace, které potřebujete k vytvoření dílny v rámci hry SDD.

1 Úvod

Na této stránce máte možnost získat užitečné informace o různých možných tématech výuky diskriminace a dozvědět se, jak vytvořit vlastní dílnu SDD.

V části 2 Výukové materiály můžete téma diskriminace přiblížit prostřednictvím výukových materiálů SDD a získat znalosti o různých metodách výuky v tomto kontextu díky Příručce pro školitele SDD a Brožuře SDD.

Následně si budete moci prohlédnout různá témata diskriminace dostupná ve hře SDD a seznámit se s postavami v části 3 Témata výuky.

V části 4 Příprava dílen pak vysvětlíme, jak pomocí hry SDD vytvořit vlastní dílnu SDD a sdílet její jedinečný kód s publikem.

2 Výukové materiály

V této části najdete dokumenty, které vám pomohou získat užitečné základní znalosti o tématu diskriminace. Patří sem i Brožura SDD, které byla vypracována na základě rozhovorů s diskriminovanými osobami a komplexně pokrývá téma diskriminace a nenávistných projevů. Obsahuje osobní pohledy, zkušenosti a doporučení pro strategie řešení diskriminace.

Příručka pro školitele SDD navíc nabízí různé podněty k zamyšlení nad tématem diskriminace a různé výukové metody pro rozvoj v prostředí workshopů.

Our SDD Compendium (CZECH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”

Níže si můžete stáhnout Brožuru SDD v následujících jazycích: (EN), češtině (CZ), němčině (DE), francouzštině (FR), italštině (IT), nizozemštině (NL) a portugalštině (PT).

Níže si můžete stáhnout příručku školitele SDD v následujících jazycích: (EN), češtině (CZ), němčině (DE), francouzštině (FR), italštině (IT), nizozemštině (NL) a portugalštině (PT).

3 Témata výuky

Hra SDD nabízí sadu scén, z nichž každá je spojena s konkrétním učebním tématem souvisejícím s určitým druhem diskriminace, kterou každá z níže uvedených postav podvědomě a nevědomě zažívá. V této části najdete všechny informace potřebné k určení, které postavy a učební témata chcete do svého semináře zahrnout. Ve scénách hry SDD má hráč možnost podpořit postavu různými možnostmi reakce nebo situaci ještě zhoršit.

Mějte na paměti, že na dílnách SDD se nebude probírat celé pozadí hry SDD, ale spíše se bude pracovat přímo na různých vybraných diskriminačních tématech a scénách. Pro pochopení kontextu dialogů ve vybraných scénách dostanou žáci v rámci dílen SDD informace na začátku scén hry SDD.

Podívejte se na níže uvedené postavy a výuková témata a promyslete si, které související scény byste chtěli zahrnout do své dílny SDD!

Rasismus – rasové profilování

Roy
Roy

Termín „rasové profilování“ označuje praxi policejních kontrol, při nichž jsou jednotlivci vyhledáváni nebo zatýkáni na základě stereotypních předpokladů o rasových znacích, jako je barva pleti, náboženství, jazyk apod.

Rasismus – protimuslimský rasismus

SDD Amina
Amina

Diskriminace muslimů, označovaná termínem „protimuslimský rasismus“, je založena na stereotypních, negativních předpokladech o muslimské kultuře nebo náboženství.

Rasismus – každodenní rasismus

Nuseyba
Nuseyba

Dotčené osoby se mohou denně setkávat s rasistickou diskriminací v digitální i analogové sféře. Tyto rasistické činy jsou založeny na ideologiích, které znehodnocují jednotlivce na základě jejich fyzického vzhledu nebo údajného kulturního a náboženského původu.

Transfobie
Ezra
Ezra

Termín „transfobie“ označuje nenávist, strach a odmítání trans* osob. Slovo „trans*“ označuje lidi, kteří se neztotožňují s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. Neodpovídají tedy cisgenderovým normám, které si představují binární systém, v němž existují pouze dva gendery/pohlaví, mužské a ženské.

Protiromské nálady
Joao
João Silva

„Protiromské nálady“ popisují specifickou formu rasismu, konkrétně diskriminaci, násilí a vyloučení Romů a Sintů na základě hluboce zakořeněných stereotypů.

Sexismus
Nuseyba
Nuseyba

Termín „sexismus“ označuje diskriminaci osob na základě jejich pohlaví nebo genderu. Stejně jako jiné formy diskriminace má sexismus vůči ženám, inter- a trans* osobám strukturální rozměr vyplývající z uspořádání naší společnosti.

Antisemitismus
SDD Dr. Katarina Georg
Dr. Katarina Georg

Antisemitismus popisuje nenávist, nedůvěru a odmítání Židů na základě stereotypních představ o nich, což může vést k násilí vůči židovským osobám, synagogám, památníkům atd.

Tyto stereotypy se tradují již po mnoho staletí a stále ovlivňují společenské vnímání. Existují různé konspirační teorie…

4 Příprava dílny

V této části se dozvíte, jak si můžete vybrat výuková témata a vytvořit vlastní dílnu SDD v rámci hry SDD. Obdržíte jedinečný kód, který pak můžete předat účastníkům dílny SDD, kteří jej jednoduše zadají do úvodní nabídky hry SDD.

Kroky pro vytvoření kódu dílny SDD a jeho sdílení s účastníky workshopu:

Spusťte hru SDD prostřednictvím vzdělávací platformy SDD na webových stránkách a klikněte na tlačítko „Připravit dílnu“ v nabídce.
Vyberte všechna výuková témata (scény), která chcete zahrnout do dílny SDD. Když je scéna vybrána, bude označena zeleným pozadím, jako v příkladu níže „Rasismus/rasové profilování“. Kromě toho můžete zaškrtnout políčko pod seznamem výukových témat, abyste je do své dílny SDD zahrnuli všechny! Přitom mějte na paměti celkovou dobu trvání vašeho workshopu SDD, protože na každé z vybraných vzdělávacích témat budete potřebovat alespoň 30 minut.
Po výběru všech scén dílny SDD klikněte na tlačítko „Generovat“ a vygenerujte svůj jedinečný kód dílny SDD.
Po vygenerování se ve žlutém poli zobrazí kód dílny SDD. Tento kód je jedinečný a lze jej vygenerovat pouze jednou, proto si jej prosím uložte. Stačí kód zkopírovat, v příkladu „EOM742“, a sdílet jej se svými žáky. Za tímto účelem můžete také kliknout na modré tlačítko „Kopírovat kód„, které se objeví nad žlutým polem.
Po zkopírování kódu dílny SDD jej můžete sdílet se svými žáky a zavřít okno kliknutím na červené tlačítko „X„.
Účastníkům stačí kliknout na tlačítko „Vložit kód workshopu“ ve hře SDD, vložit kód a váš osobní workshop SDD se automaticky spustí!