Přeskočit na obsah

Vítejte na stránkách projektu!
Chytře k demokracii a diverzitě (SDD)

01

O projektu

“Chytře k demokracii a diverzitě” (SDD) je projekt zaměřený na vývoj edukačních nástrojů pro dospělé s tématem anti-rasismu. Do projektu je zapojeno sedm partnerů ze šesti evropských zemí a jeho hlavním cílem je vývoj edukační online hry, výukových materiálů, výukových lekcí a doporučení pro tvůrce politik. SDD chce pomoci lektorům vzdělávání pro dospělé a jejich studentům a také politikům a úředníkům posílit demokratické aspekty vzdělávacích aktivit a podpořit diverzitu v procesu vzdělávání dospělých.

Rovná práva, politická participace a ochrana před rasismem a diskriminací jsou základní kameny programu Evropské unie a také důležitou podmínkou společného soužití nás všech. Vzestup různých populistických hnutí s rasistickou agendou v posledních letech přispívá k šíření hate speech, konspiračních teorií a předsudků a vede k vzrůstajícímu anti-semitismu a negativním postojům vůči marginalizovaným skupinám obyvatel obecně. Bohužel nezůstává vždy u slov a zvyšuje se i počet rasově motivovaných fyzických útoků a násilí.

Vývoj posledních let sice tyto problémy zviditelnil, ale sociální vyloučení marginalizovaných skupin a rasistická ideologie jsou dlouhodobým problémem. Rasismus, diskriminace a hate speech dopadají na lidi s menšinovou identitou v jejich každodenním životě a významně ovlivňují jejich možnosti a příležitosti. Diskriminace dopadá na všechny aspekty života – od hledání bydlení, hledání práce až k možnosti participovat rovnocenně na rozhodovacích procesech o důležitých společenských otázkách. Vyrovnat se s diskriminací ovšem vyžaduje nejenom právní a politické změny. Indivduální předsudky a diskriminační postoje, které si často ani neuvědomujeme, mají obrovský význam. V anti-rasistickém vzdělávání se proto už dlouho používá sebe-reflektivní přístup.
 
Náš projekt kombinuje tento přístup s intersekcionálním přístupem a klade důraz na zahrnutí žité zkušenosti marginalizovaných jednotlivců. Naším cílem je zprostředkovat a zviditelnit jejich příběhy a zkušenosti a poukázat tak na to, jak se naše vědomé i nevědomé diskriminační postoje a činy promítají do života konkrétních jednotlivců. Intersekcionální přístup se soustředí na jednotlivce v konkrétních a specifických situacích a poukazuje na to, jak se různé diskriminační kategorie propojují.

Důležitým metodologickým aspektem projektu je proto důraz na empatický a nízkoprahový přístup. Naším cílem je posílít vzájemné porozumění a umožnit reflexi individuálních postojů v bezpečném prostředí. Přejeme si žít ve společnosti, která je různorodá, demokratická a zajišťuje rovná práva pro všechny a jsme přesvědčení, že pochopení odlišných životních perspektiv může tomuto cíli napomoci.
 

02

AKTUALITY

Co je u nás nového:
SDD Newsletter #02 (Únor 2023 CZ)

Právě vyšel druhý zpravodaj projektu Smart for Democracy and Diversity (SDD).

V záři reflektorů: Bildungsstätte Anne Frank

Nava Zarabian z Bildungsstätte Anne Frank ve Frankfurtu vysvětluje jejich účast v projektu SDD

V záři reflektorů: SHINE 2Europe

Ve videu se od Cariny Dantas a Luise Diase dozvíte více o jejich roli, plánech a očekáváních a získa…

V záři reflektorů: Platforma AGE Europe

Partneři AGE Platform Europe se připojili k projektu SDD kvůli ochraně před diskriminací na základě …

The Characters of the SDD game
Vývoj hry SDD 

Vzdělávací hra SDD bude brzy online, zjistěte o ní více! 

Nenávistné projevy na internetu: nové údaje Evropské komise

Byly zveřejněny výsledky nejnovějšího hodnocení Kodexu chování EU v oblasti boje proti nezákonným ne…

Mezinárodní konference: Učení a zavádění sociálních inovací
Mezinárodní konference: Učení a zavádění sociálních inovací

SHINE, AFEdemy a Ošetřovatelská škola v Coimbře pořádají 8. a 9. listopadu konferenci. V těchto dnec…

Seznamte se s Gianpaolem, spoluzakladatelem italského LGBTQ+ hnutí

Dnes se setkáváme s Gianpaolem, který opustil italskou LGBTQ+ organizaci a poví nám více o diskrimin…

03

PARTNEŘI

Do projektu je zapojeno sedm partnerů z šesti evropských zemí.
04

KONTAKT

Jak nás můžete kontaktovat?

Koordinátor projektu: schulze@isis-sozialforschung.de
Technický koordinátor: javier@afedemy.eu


Kontakty pro jednotlivé země:
o  Německo: schulze@isis-sozialforschung.de
o  Itálie: andreis@lunaria.org
o  Portugalsko: carinadantas@shine2.eu
o  Česká republika: bob.kurik@fhs.cuni.cz
o  Nizozemí: willeke@afedemy.eu

Obsah projektu reflektuje pouze názory jeho autorů a Evropská komise nenese zodpovědnost za zde publikované informace a jejich případné další využití.