Přeskočit na obsah

Vítejte na stránkách projektu!
Chytře k demokracii a diverzitě (SDD)

01

O projektu

“Chytře k demokracii a diverzitě” (SDD) je projekt zaměřený na vývoj edukačních nástrojů pro dospělé s tématem anti-rasismu. Do projektu je zapojeno sedm partnerů ze šesti evropských zemí a jeho hlavním cílem je vývoj edukační online hry, výukových materiálů, výukových lekcí a doporučení pro tvůrce politik. SDD chce pomoci lektorům vzdělávání pro dospělé a jejich studentům a také politikům a úředníkům posílit demokratické aspekty vzdělávacích aktivit a podpořit diverzitu v procesu vzdělávání dospělých.

Rovná práva, politická participace a ochrana před rasismem a diskriminací jsou základní kameny programu Evropské unie a také důležitou podmínkou společného soužití nás všech. Vzestup různých populistických hnutí s rasistickou agendou v posledních letech přispívá k šíření hate speech, konspiračních teorií a předsudků a vede k vzrůstajícímu anti-semitismu a negativním postojům vůči marginalizovaným skupinám obyvatel obecně. Bohužel nezůstává vždy u slov a zvyšuje se i počet rasově motivovaných fyzických útoků a násilí.

Vývoj posledních let sice tyto problémy zviditelnil, ale sociální vyloučení marginalizovaných skupin a rasistická ideologie jsou dlouhodobým problémem. Rasismus, diskriminace a hate speech dopadají na lidi s menšinovou identitou v jejich každodenním životě a významně ovlivňují jejich možnosti a příležitosti. Diskriminace dopadá na všechny aspekty života – od hledání bydlení, hledání práce až k možnosti participovat rovnocenně na rozhodovacích procesech o důležitých společenských otázkách. Vyrovnat se s diskriminací ovšem vyžaduje nejenom právní a politické změny. Indivduální předsudky a diskriminační postoje, které si často ani neuvědomujeme, mají obrovský význam. V anti-rasistickém vzdělávání se proto už dlouho používá sebe-reflektivní přístup.
 
Náš projekt kombinuje tento přístup s intersekcionálním přístupem a klade důraz na zahrnutí žité zkušenosti marginalizovaných jednotlivců. Naším cílem je zprostředkovat a zviditelnit jejich příběhy a zkušenosti a poukázat tak na to, jak se naše vědomé i nevědomé diskriminační postoje a činy promítají do života konkrétních jednotlivců. Intersekcionální přístup se soustředí na jednotlivce v konkrétních a specifických situacích a poukazuje na to, jak se různé diskriminační kategorie propojují.

Důležitým metodologickým aspektem projektu je proto důraz na empatický a nízkoprahový přístup. Naším cílem je posílít vzájemné porozumění a umožnit reflexi individuálních postojů v bezpečném prostředí. Přejeme si žít ve společnosti, která je různorodá, demokratická a zajišťuje rovná práva pro všechny a jsme přesvědčení, že pochopení odlišných životních perspektiv může tomuto cíli napomoci.
 

02

AKTUALITY

Co je u nás nového:
Mezinárodní konference: Učení a zavádění sociálních inovací
Mezinárodní konference: Učení a zavádění sociálních inovací

SHINE, AFEdemy a Ošetřovatelská škola v Coimbře pořádají 8. a 9. listopadu konferenci. V těchto dnec…

Seznamte se s Gianpaolem, spoluzakladatelem italského LGBTQ+ hnutí

Dnes se setkáváme s Gianpaolem, který opustil italskou LGBTQ+ organizaci a poví nám více o diskrimin…

Seznamte se s Romanou, která opustila svého partnera poté, co zažila domácí násilí

Dnes se seznámíme s Romanou, která opustila svého partnera poté, co zažila domácí násilí, a poví nám…

SDD Meet Marion (EN)
Seznamte se s Marion, příběh cikánky v Evropě

Dnes se setkáme s Marion, dcerou romské matky a portugalského otce, která nám poví více o diskrimina…

SDD Meet Tobias (EN)
Tobias: diskriminován kvůli barvě pleti

Seznamte se s Tobiasem, synem černošského otce a bílé matky. Ve sborníku Žít nenáviděn: Zkušenosti s…

ZPRAVODAJ #1 (BŘEZEN 2022 CZ)
ZPRAVODAJ #1 | BŘEZEN 2022

Právě vyšel první zpravodaj projektu Smart for Democracy and Diversity (SDD).

Rozhovor SDD s Bobem Kurikem
Rozhovor s partnerem SDD Bobem Kurikem, Univerzita Karlova v Praze

Čelit rasismu neznamená být vystaven jednorázovému útoku, ale tisícům drobných útoků, tisícům drobný…

Rozhovor SDD s Jesperem Schulzem
Změna perspektivy vám může otevřít svět

Protože je důležité uvědomit si své vlastní vzorce chování a myšlení ve vztahu k diskriminaci, inici…

03

PARTNEŘI

Do projektu je zapojeno sedm partnerů z šesti evropských zemí.
04

KONTAKT

Jak nás můžete kontaktovat?

Koordinátor projektu: schulze@isis-sozialforschung.de
Technický koordinátor: javier@afedemy.eu


Kontakty pro jednotlivé země:
o  Německo: schulze@isis-sozialforschung.de
o  Itálie: andreis@lunaria.org
o  Portugalsko: carinadantas@shine2.eu
o  Česká republika: bob.kurik@fhs.cuni.cz
o  Nizozemí: willeke@afedemy.eu

Obsah projektu reflektuje pouze názory jeho autorů a Evropská komise nenese zodpovědnost za zde publikované informace a jejich případné další využití.