Přeskočit na obsah
SDD Newsletter #03 (ZÁŘÍ 2023 CZ)

Právě vyšel třetí zpravodaj projektu Chytře k demokracii a diverzitě (SDD).

Multiplier Event SDD v Itálii

Italský Multiplier Event SDD se uskutečnil 12. července 2023 v rámci jednoho z mezinárodních protira…

Interaktivní setkání SDD o boji proti diskriminaci a rasismu

AFEdemy uspořádala v Haagu multiplikační akci a účastníci byli nadšeni!

Multiplier Event SDD v Portugalsku se skvělými ohlasy! 

SHINE uspořádala Multiplier Event ve třech setkáních a získala skvělou zpětnou vazbu projektu!

Smart for Democracy and Diversity Závěrečné setkání s partnery

Platforma AGE Europe (AGE) přivítala 14. června 2023 partnery projektu Smart for Diversity and Democ…

Rozhovor s partnerem projektu AFEdemy

Nizozemský partner projektu AFEdemy se podílel na vývoji, plánování a realizaci vzdělávací hry, kter…

Zapojení do projektu SDD

Partner projektu, společnost Lunaria, se podílel na vývoji, plánování a realizaci vzdělávací hry, kt…

Teresa Pizarro Beleza, coordinator of the portuguese Observatory of Racism and Xenophobia
Portugal created the Observatory of Racism and Xenophobia CZ

Rasismus má v Portugalsku strukturální povahu a je třeba proti němu bojovat!

SDD Newsletter #02 (Únor 2023 CZ)

Právě vyšel druhý zpravodaj projektu Smart for Democracy and Diversity (SDD).

SDD Newsletter #02 (ÚNOR 2023 CZ)

Právě vyšel druhý bulletin projektu Smart for Democracy and Diversity (SDD).

V záři reflektorů: Bildungsstätte Anne Frank

Nava Zarabian z Bildungsstätte Anne Frank ve Frankfurtu vysvětluje jejich účast v projektu SDD

V záři reflektorů: SHINE 2Europe

Ve videu se od Cariny Dantas a Luise Diase dozvíte více o jejich roli, plánech a očekáváních a získa…

V záři reflektorů: Platforma AGE Europe

Partneři AGE Platform Europe se připojili k projektu SDD kvůli ochraně před diskriminací na základě …

The Characters of the SDD game
Vývoj hry SDD 

Vzdělávací hra SDD bude brzy online, zjistěte o ní více! 

Nenávistné projevy na internetu: nové údaje Evropské komise

Byly zveřejněny výsledky nejnovějšího hodnocení Kodexu chování EU v oblasti boje proti nezákonným ne…

Mezinárodní konference: Učení a zavádění sociálních inovací
Mezinárodní konference: Učení a zavádění sociálních inovací

SHINE, AFEdemy a Ošetřovatelská škola v Coimbře pořádají 8. a 9. listopadu konferenci. V těchto dnec…

Seznamte se s Gianpaolem, spoluzakladatelem italského LGBTQ+ hnutí

Dnes se setkáváme s Gianpaolem, který opustil italskou LGBTQ+ organizaci a poví nám více o diskrimin…

Seznamte se s Romanou, která opustila svého partnera poté, co zažila domácí násilí

Dnes se seznámíme s Romanou, která opustila svého partnera poté, co zažila domácí násilí, a poví nám…

SDD Meet Marion (EN)
Seznamte se s Marion, příběh Romky v Portugalsku

Dnes se setkáme s Marion, dcerou romské matky a portugalského otce, která nám poví více o diskrimina…

SDD Meet Tobias (EN)
Tobias: diskriminován kvůli barvě pleti

Seznamte se s Tobiasem, synem černošského otce a bílé matky. Ve sborníku Žít nenáviděn: Zkušenosti s…

ZPRAVODAJ #1 (BŘEZEN 2022 CZ)
ZPRAVODAJ #1 | BŘEZEN 2022

Právě vyšel první zpravodaj projektu Smart for Democracy and Diversity (SDD).

Rozhovor SDD s Bobem Kurikem
Rozhovor s partnerem SDD Bobem Kurikem, Univerzita Karlova v Praze

Čelit rasismu neznamená být vystaven jednorázovému útoku, ale tisícům drobných útoků, tisícům drobný…

Rozhovor SDD s Jesperem Schulzem
Změna perspektivy vám může otevřít svět

Protože je důležité uvědomit si své vlastní vzorce chování a myšlení ve vztahu k diskriminaci, inici…

I tell you also in Latin, I am a citizen here
Testovací workshop SDD v Itálii

Živá diskuse s produktivními podněty pro revizi storyboardu vzdělávací hry SDD.

Testovací workshopy v Německu

V Německu jsme úspěšně dokončili testovací workshopy pro storyboard. Shromáždili jsme spoustu materi…

Fáze rozhovorů v Německu

Stejně jako ve všech evropských partnerských zemích byla na začátku projektu SDD naplánována fáze ro…

SHINE vedla workshopy SDD v Portugalsku

Obsah hry SDD byl hodnocen na několika seminářích.

Semináře SDD pořádané AFEdemy v Německu a Nizozemsku
Semináře SDD pořádané AFEdemy v Německu a Nizozemsku

Pro atraktivní a realistický herní zážitek byl herní obsah napsaný partnery SDD vyhodnocen a vylepše…

Psaní scén pro vzdělávací hru SDD

Na základě rozhovorů provedených na začátku projektu všichni partneři SDD vyvíjejí obsah pro připrav…

Picture of our homepage and the selection of languages
Obsah naší domovské stránky SDD je nyní k dispozici v sedmi různých jazycích!

S radostí oznamujeme, že domovská stránka SDD (Smart for Democracy and Diversity) je nyní k dispozic…

Our SDD Compendium (ENGLISH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
Nyní k dispozici: Příručka „Žít nenáviděn: intervence, zvládání & odpovědi na každodenní formy rasismu“

Na základě rozhovorů s lidmi, kteří se setkali s nenávistnými projevy, a národních zpráv ze zemí naš…

First page of the SDD flyer
K dispozici je nový projektový leták!

Nový leták projektu je k dispozici v angličtině, němčině, nizozemštině, češtině, italštině a francou…

Logo of the Chronicles of ordinary racism campaign
Kronika obyčejného rasismu

Dokumentace rasismu, diskriminace, rasismus, nenávistné projevy v Itálii

SDD and Carina speaking
SDD prezentováno na sympoziu InterActions, Portugalsko

Carina Dantas ze společnosti SHINE 2Europe představila SDD více než 200 lidem na sympoziu InterActio…

Kick-off meeting on 27 January 21

The project's kick-off meeting took place online on the 3rd of December 2020 with the participation …