Ga naar de inhoud

Over het project

Het project “Smart for Democracy and Diversity” (Smart voor Democratie en Diversiteit” (SDD) wordt uitgevoerd door zeven partnerorganisaties uit zes Europese landen. Het project heeft tot doel een antiracistisch leerinstrument voor volwassenen te ontwikkelen. Ons project richt zich op de ontwikkeling van een online spel, leermateriaal, workshopconcepten en beleidsaanbevelingen. SDD is bestemd voor leerlingen van alle leeftijden, leraren in het volwassenenonderwijs en beleidsmakers en wil met deze brede aanpak bijdragen tot de versterking van een democratische en diverse samenleving.

Gelijke rechten, participatie en bescherming tegen discriminatie en racisme staan centraal op de agenda van de Europese Unie en zijn belangrijke voorwaarden om op voet van gelijkheid te kunnen samenleven. De laatste jaren hebben populistische en racistische standpunten in heel Europa aan kracht gewonnen. Haatzaaien en samenzweringstheorieën verspreiden vooroordelen, bevorderen antisemitische denkpatronen en wakkeren het sentiment tegen gemarginaliseerde groepen aan. Deze aanvallen zijn niet alleen verbaal, maar culmineren ook in fysiek geweld en terreur.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn daar slechts een intensivering van. Uitsluiting van gemarginaliseerden en racistische ideeën zijn een langdurig maatschappelijk probleem. Racisme, discriminatie en haat zaaiende taal treffen mensen vanwege hun uiterlijk of identiteit en hebben een sterke invloed op de mogelijkheden en kansen van de mensen die het doelwit zijn. Discriminatie beperkt individuele kansen en beïnvloedt alle aspecten van het leven – van het vinden van huisvesting en een baan tot deelname aan de samenleving. Om discriminatie aan te pakken zijn niet alleen politieke en juridische besluiten nodig. Het is ook belangrijk persoonlijke discriminerende standpunten en attitudes aan te pakken. Soortgelijke benaderingen van zelfreflectie worden al vele jaren gebruikt in antiracistisch onderwijs.

Het project werkt met een integrale benadering en omvat de individuele ervaringen van gemarginaliseerde mensen. Het doel is om deze posities zichtbaar te maken en een kritisch onderzoek naar discriminerend gedrag en structuren te bevorderen. De integrale benadering richt zich op individuen en hun specifieke levenssituaties en houdt daarbij discriminerende categorieën in het oog.

Een belangrijk methodologisch aspect is een empathische en laagdrempelige benadering van het onderwerp. Dit moet begrip voor en reflectie op het eigen gedrag bevorderen. Wij geloven dat democratisch en gelijkwaardig samenleven in een diverse samenleving het best bevorderd kan worden door begrip voor andere perspectieven.

Medegefinancierd

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze website houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat.