Meteen naar de inhoud

Welkom bij ons project!
Smart for Democracy and Diversity (SDD)

01

Over het project

Het project “Smart for Democracy and Diversity” (Smart voor Democratie en Diversiteit” (SDD) wordt uitgevoerd door zeven partnerorganisaties uit zes Europese landen. Het project heeft tot doel een antiracistisch leerinstrument voor volwassenen te ontwikkelen. Ons project richt zich op de ontwikkeling van een online spel, leermateriaal, workshopconcepten en beleidsaanbevelingen. SDD is bestemd voor leerlingen van alle leeftijden, leraren in het volwassenenonderwijs en beleidsmakers en wil met deze brede aanpak bijdragen tot de versterking van een democratische en diverse samenleving.

Gelijke rechten, participatie en bescherming tegen discriminatie en racisme staan centraal op de agenda van de Europese Unie en zijn belangrijke voorwaarden om op voet van gelijkheid te kunnen samenleven. De laatste jaren hebben populistische en racistische standpunten in heel Europa aan kracht gewonnen. Haatzaaien en samenzweringstheorieën verspreiden vooroordelen, bevorderen antisemitische denkpatronen en wakkeren het sentiment tegen gemarginaliseerde groepen aan. Deze aanvallen zijn niet alleen verbaal, maar culmineren ook in fysiek geweld en terreur.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn daar slechts een intensivering van. Uitsluiting van gemarginaliseerden en racistische ideeën zijn een langdurig maatschappelijk probleem. Racisme, discriminatie en haat zaaiende taal treffen mensen vanwege hun uiterlijk of identiteit en hebben een sterke invloed op de mogelijkheden en kansen van de mensen die het doelwit zijn. Discriminatie beperkt individuele kansen en beïnvloedt alle aspecten van het leven – van het vinden van huisvesting en een baan tot deelname aan de samenleving. Om discriminatie aan te pakken zijn niet alleen politieke en juridische besluiten nodig. Het is ook belangrijk persoonlijke discriminerende standpunten en attitudes aan te pakken. Soortgelijke benaderingen van zelfreflectie worden al vele jaren gebruikt in antiracistisch onderwijs.

Het project werkt met een integrale benadering en omvat de individuele ervaringen van gemarginaliseerde mensen. Het doel is om deze posities zichtbaar te maken en een kritisch onderzoek naar discriminerend gedrag en structuren te bevorderen. De integrale benadering richt zich op individuen en hun specifieke levenssituaties en houdt daarbij discriminerende categorieën in het oog.

Een belangrijk methodologisch aspect is een empathische en laagdrempelige benadering van het onderwerp. Dit moet begrip voor en reflectie op het eigen gedrag bevorderen. Wij geloven dat democratisch en gelijkwaardig samenleven in een diverse samenleving het best bevorderd kan worden door begrip voor andere perspectieven.

02

Nieuws

Dit is ons laatste nieuws:
Internationale conferentie: Leren en toepassen van sociale innovatie
Internationale conferentie: Leren en toepassen van sociale innovatie

SHINE, AFEdemy en de Nursing School van Coimbra organiseren op 8 en 9 november een conferentie. Tijd…

Ontmoet Gianpaolo, medeoprichter van de Italiaanse LGBTQ+ beweging

Vandaag ontmoeten we Gianpaolo, die medeoprichter is van de Italiaanse LGBTQ+ beweging en ons meer z…

Maak kennis met Romana, die haar partner heeft verlaten nadat ze te maken kreeg met huiselijk geweld

Vandaag ontmoeten we Romana, die haar partner verliet nadat ze te maken kreeg met huiselijk geweld. …

SDD Meet Marion (EN)
Ontmoet Marion, het verhaal van een zigeunerin in Europa

Vandaag ontmoeten we Marion, haar moeder is van Roma-afkomst en haar vader is Portugees. Ze vertelt …

SDD Meet Tobias (EN)
Tobias: gediscrimineerd worden vanwege zijn huidskleur

Ontmoet Tobias, zoon van een zwarte vader en blanke moeder. In het Compendium Experiencing Hate Spee…

SDD NIEUWSBRIEF #1 (MAART 2022 NL)
SDD NIEUWSBRIEF #1 (MAART 2022 NL)

De eerste nieuwsbrief Smart for Democracy and Diversity (SDD) Project is zojuist verschenen.

SDD Interview met Bob Kurik
Interview met SDD partner Bob Kurik, Karels Universiteit Praag

Dagelijks geconfronteerd worden met racisme of haatdragende taal is een gebeurtenis die leidt tot 1…

SDD Interview met Jesper Schulze
Verandering van perspectief kan je wereld openen

Omdat het belangrijk is je bewust te zijn van je eigen gedrags- en denkpatronen ten opzichte van dis…

03

Partners

Bij het project zijn zeven partnerorganisaties in zes Europese landen betrokken.
04

Neem contact op met

Hoe kunt u contact met ons opnemen:

Projectcoördinator: schulze@isis-sozialforschung.de
Technisch coördinator: javier@afedemy.eu


Specifiek contact per land:
o  Duitsland: schulze@isis-sozialforschung.de
o  Italië: andreis@lunaria.org
o  Portugal: carinadantas@shine2.eu
o  De Tsjechische Republiek: bob.kurik@fhs.cuni.cz
o  Nederland: willeke@afedemy.eu

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze website houdt geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat.