Ga naar de inhoud

SDD Leeraanbod

Achtergrond: Anderen met respect behandelen is een oneindige reis

Op het SDD e-learning platform vind je een leeraanbod op het gebied van discriminatie, dat verwijst naar de onderwerpen racisme, seksisme, transfobie en antisemitisme. Het laat veel voorkomende contexten en gevolgen van verschillende discriminerende situaties zien, vraagt je om hulp, geeft je feedback en stimuleert je zelfreflectie over het onderwerp.

Op een bepaald moment in dit proces komt de vraag naar boven hoe we betrokken zijn, welke stereotypen we hebben en hoe we discriminerend reageren. De aanpak van SDD stelt je eigen reflectie over discriminatie en stereotypen centraal.

Stereotypen en discriminerende structuren maken deel uit van ons dagelijks leven. Vaak zijn we ons er niet van bewust, of ze worden door zoveel mensen gedeeld dat ze normaal lijken. Het besef dat het gebeurt, doet pijn en het kan ongemakkelijk zijn om het probleem aan te pakken. Sommige achtergestelde groepen kunnen zelfs te maken krijgen met meerdere vormen van discriminatie die elkaar kruisen. Uiteindelijk hebben we er allemaal mee te maken en als we in een discriminatievrije samenleving willen leven, begint het met onze eigen zelfreflectie over hoe we anderen zien en met hen omgaan.

Dat klinkt in eerste instantie niet erg aantrekkelijk, toch? Waarom dan niet profiteren van dit SDD-leeraanbod? Over het algemeen is het vakgebied erg dynamisch. Nieuwe ideeën en argumenten komen naar boven, oude stereotypen worden bewuster of vervagen misschien in de discussie. Anderen met respect behandelen is een eindeloze reis.

Als je geïnteresseerd bent in het onderwerp, kan SDD je een ingeving geven en de discussie stimuleren. Zie het als een kleine bijdrage aan het proces en verwacht geen eenvoudige oplossingen. Beschouw in plaats daarvan je interesse en betrokkenheid bij dit onderwerp als iets heel positiefs en onderschat het effect niet! Je eigen reflectie over stereotypen en discriminatie betekent niet zomaar iets. In plaats daarvan werk je heel concreet aan een positieve uitkomst en draag je bij aan een leefbaardere samenleving voor iedereen.

De Europese Unie is opgericht op grond van de waarden eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.

(Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 2, 2012)

De verschillende elementen van het SDD-leeraanbod

Hieronder vind je een overzicht van het ontwikkelde leeraanbod dat kan helpen bij het aanpakken van het onderwerp (anti-)discriminatie:

Het SDD-spel

Een belangrijk resultaat van SDD (Smart for Democracy and Diversity) is een online spel dat deelnemers de complexiteit van discriminatie vanuit verschillende perspectieven laat zien. In het verhaal van het spel is de speler een detective die de geplande diefstal van een schilderij in een museum moet voorkomen. Het thema discriminatie komt naar voren tijdens de verschillende ondervragingen van het detectiveonderzoek. Tijdens verschillende verhoren worden verschillende vormen van discriminatie in het dagelijks leven getoond door middel van communicatie tussen de personages in het spel. Als speler kun je in deze gesprekken steeds kiezen tussen verschillende reacties, waarbij de speldialoog zich interactief aanpast aan jouw beslissingen. Tussen de scènes en aan het einde van de verhaallijn bevat het spel ook reflectieonderdelen waarin de spelpersonages uit de betreffende situaties feedback geven op de beslissingen en reacties van de speler. Dit is bedoeld om de spelers aan te moedigen om op de lange termijn na te denken over alledaagse discriminatie.

De SDD-speltrainermodus / Workshop

Als aanvulling op het SDD-spel is er een begeleidend workshopcurriculum ontwikkeld met de SDD-Trainershandleiding en speciale instellingen voor het SDD-spel. De Trainershandleiding is speciaal ontworpen voor trainers en begeleiders die in groepen willen werken rond het thema discriminatie. Het beschrijft verschillende pedagogische methoden voor het overbrengen van kennis op het gebied van discriminatie en biedt input en impulsen die aansluiten bij de inhoud van het spel, zodat deelnemers samen kunnen praten over mogelijke interventiestrategieën en hun eigen ervaringen in dergelijke situaties. Naast de handleiding is een bijzonder kenmerk dat de inhoud van het spel door de trainer kan worden gedefinieerd in termen van scènes en vormen van discriminatie en dus kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van geplande workshops. Op deze manier kan het SDD-spel flexibel worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan educatieve omgevingen. De SDD-trainershandleiding en een uitleg over hoe je het SDD-spel kunt aanpassen, vind je op de pagina “Workshop” van het e-learningplatform.

Het SDD-hulpmiddel voor zelfreflectie

Naast het spel en de bijbehorende workshopopties is er een interactief SDD Zelfreflectiehulpmiddel gemaakt. De tool is ontworpen voor deelnemers die het spel al hebben voltooid en vraagt naar hun eigen ervaringen en kennis om na te denken over concepten als intersectionaliteit. Over het algemeen is de tool bedoeld om spelers aan te moedigen om na te denken over de discriminerende situaties die ze hebben meegemaakt en om de opgedane kennis te versterken.

Het SDD-compendium

Als een belangrijk onderdeel van het kader is het SDD-compendium over het onderwerp haatzaaien en vormen van discriminatie opgesteld. Dit is gebaseerd op interviews met experts en mensen die getroffen worden door discriminatie. Het voltooide rapport presenteert ervaringen met discriminerende haatzaaiende taal en laat copingstrategieën en opties voor actie zien. Het doel is om de ervaringen en effecten intersectioneel te benaderen en een diepgaand en betrouwbaar begrip van het probleem te geven. In deze context kan het compendium gebruikt worden door alle mensen die meer willen weten over verschillende vormen van discriminatie en haatzaaien en over mogelijke interventies en copingstrategieën. De inzichten die zijn opgedaan tijdens het maken van het compendium zijn ook gebruikt bij de latere ontwikkeling van andere materialen, zoals het SDD educatief spel.

Hieronder kun je het SDD Compendium downloaden in de volgende talen: Engels (EN), Tsjechisch (CZ), Duits (DE), Frans (FR), Italiaans (IT), Nederlands (NL) en Portugees (PT).

De beleidsaanbevelingen voor SDD

Een ander resultaat zijn de SDD-beleidsaanbevelingen, waarin relevante beleidsrichtlijnen van de Europese partnerlanden zijn verzameld. De reeks voorbeelden van goede praktijken die het resultaat zijn van SDD-activiteiten en secundair onderzoek is bedoeld voor beleidsmakers, verenigingen en lobbygroepen en biedt hen inspiratie voor hun toekomstige acties.

Hieronder kun je de beleidsaanbevelingen van de SDD downloaden in de volgende talen: Engels (EN), Tsjechisch (CZ), Duits (DE), Frans (FR), Italiaans (IT), Nederlands (NL) en Portugees (PT).