Přeskočit na obsah

Fáze rozhovorů v Německu

Jesper Schulze

Fáze rozhovorů v Německu byla právě úspěšně dokončena a rozhovory byly zdokumentovány pro další pracovní fáze. Cílem SDD je umožnit kritickou konfrontaci s diskriminací a posílit opatření proti diskriminačním praktikám. Jsme velmi rádi, že tolik lidí souhlasilo s tím, že s námi povedou odobrné rozhovory.

Rozhovory odhalily mnoho různých pohledů a zkušeností. Diskriminační zkušenosti z důvodu rasismu, sexismu nebo transfobie byly přítomny v mnoha aspektech. Rozhovory se zaměřily také na pozitivní strategie k překonání nenávisti a vyloučení. Výsledky rozhovorů jsou pro náš projekt zásadní a pomáhají nám zajistit autenticitu našeho obsahu.