Přeskočit na obsah
Teresa Pizarro Beleza, coordinator of the portuguese Observatory of Racism and Xenophobia

Portugalsko zřídilo Monitorovací středisko rasismu a xenofobie

Carina Dantas & Juliana Louceiro, SHINE 2Europe

Teresa Pizarro Beleza, coordinator of the portuguese Observatory of Racism and Xenophobia
Teresa Pizarro Beleza, koordinátorka portugalského Monitorovacího střediska rasismu a xenofobie

Dne 17. března byla oficiálně zřízeno Monitorovací středisko rasismu a xenofobie v Portugalsku. Při jeho slavnostním otevření koordinátorka vysvětlovala, že v Portugalsku existuje strukturální rasismus a že by bylo dokonce divné, kdyby neexistoval vzhledem ke koloniální minulosti země.

Jeho úkolem bude tvorba, shromažďování, zpracování a šíření informací a poznatků o rasismu, xenofobii a diskriminaci v různých oblastech a odvětvích, na něž se vztahuje Národní plán boje proti rasismu a diskriminaci na období 2021-2025 – Portugalsko proti rasismu.

Jedná se o důležitý krok k diskusi a provádění opatření k řešení tohoto společenského problému. Partneři projektu toto opatření vítají a s velkou nadějí očekávají výsledky, které se mohou v blízké budoucnosti objevit.