Přeskočit na obsah

Účastníci akce SDD v Itálii.

Multiplier Event SDD v Itálii

Sergio Andreis

Italská akce SDD Multiplier Event se konala 12. července 2023 v Poggio Mirteto na venkově severně od Říma v rámci jednoho z mezinárodních protirasistických výměnných programů, které organizuje Lunaria. 
 
Mezi 28 účastníky byli vedoucí mládeže z antirasistických organizací z Brazílie, Francie, Itálie, Slovenska a Španělska. 
 
Probíraná témata byla následující:  
 
A. Představení projektu SDD a jeho výsledků se zaměřením na hru SDD, školicí materiály a politická doporučení.  
 
B. Listina základních práv EU.  
 
C. Teorie a praxe vytváření inkluzivního prostředí pro všechny generace se sdílením zkušeností s diskriminačními situacemi, které účastníci prožili, a s tím, jak se s nimi vyrovnali.  

 
D. Antidiskriminační priority mládežnických nevládních organizací zaměřených proti rasismu a překážky, kterým čelí.  

 
E. Jak mohou být nástroje SDD využity v každodenním zapojení účastníků. 
 
O výsledky projektu SDD byl projeven velký zájem a byl vyjádřen záměr začlenit vzdělávací materiály SDD a nabídku školení projektu do budoucích iniciativ a vytváření sítí zastoupených organizací. 

Multiplier Event SDD v Itálii