Ga naar de inhoud

Haatzaaien online: nieuwe gegevens van de Europese Commissie

Juliana Louceiro, Carina Dantas

De resultaten van de laatste evaluatie van de EU-gedragscode inzake het tegengaan van illegale haatzaaien online zijn gelanceerd en uit de resultaten blijkt dat er weinig vooruitgang wordt geboekt.

De EU-gedragscode inzake haatzaaien online is een overeenkomst die op 31 mei 2016 werd ondertekend door de Europese Commissie en ondernemingen die eigenaar zijn van online platforms en waarin is vastgelegd dat deze bedrijven systemen en teams moeten opzetten om haatzaaiende inhoud te beoordelen en te verwijderen. Tegenwoordig bestrijkt de Code 96% van het EU-marktaandeel van online platforms. De bedrijven die in deze Code zijn opgenomen gebruiken een gezamenlijk overeengekomen methodologie die het mogelijk maakt om te testen hoe de IT-bedrijven de verbintenissen ten uitvoer leggen. Sinds 2016 zijn er zeven evaluaties uitgevoerd.

In deze laatste evaluatie, uitgebracht op 25 november, is een afname te zien van de “notice-and-action resultaten” van bedrijven: de meldingen die binnen 24 uur worden beoordeeld, nemen sinds 2020 af. In dat jaar was 90,4% van de meldingen herzien; in 2021 daalde dat aantal tot 81% en dit jaar nog maar 64,4%. Het verwijderingspercentage kende ook een daling, maar niet zo groot. Gemiddeld werd 69,9% van de inhoud die opriep tot moord of geweld tegen specifieke groepen en 59,3% van de inhoud met lasterlijke woorden of afbeeldingen verwijderd. De meest gerapporteerde haatzaaiende uitingen zijn anti-romani, xenofobie en seksuele geaardheid. In de factsheet van de Europese Commissie kun je meer over dit onderwerp te weten komen!

Online hate speech heeft hetzelfde effect op slachtoffers als de hate speech die offline wordt gepleegd: verlaagt het gevoel van eigenwaarde, verhoogt slaapstoornissen, angst en gevoelens van angst en onveiligheid. Wij geloven dat onderwijs een krachtig middel is om dit fenomeen te verminderen, dus in SDD leggen we de laatste hand aan het workshop curriculum over dit onderwerp, en daarna zullen we het testen en evalueren in verschillende workshops! Blijf kijken voor meer nieuws!