Přeskočit na obsah

Nenávistné projevy na internetu: nové údaje Evropské komise

Juliana Louceiro, Carina Dantas

Byly zveřejněny výsledky nejnovějšího hodnocení Kodexu chování EU pro boj proti nezákonným nenávistným projevům na internetu a výsledky ukazují, že dochází k jejich poklesu.

Kodex chování EU v oblasti nenávistných projevů na internetu je dohoda, která byla podepsána 31. května 2016 mezi Evropskou komisí a podniky, které vlastní online platformy, a stanoví potřebu těchto společností zavést systémy a týmy pro přezkum a odstraňování obsahu s nenávistnými projevy. V současné době se kodex vztahuje na 96 % tržního podílu online platforem v EU. Společnosti, které jsou do tohoto kodexu začleněny, používají společně dohodnutou metodiku, která umožňuje testovat, jak IT společnosti závazky plní. Od roku 2016 bylo provedeno sedm hodnocení.

V tomto posledním hodnocení, které bylo zveřejněno 25. listopadu, se ukazuje pokles výsledků společností „oznámení a opatření: oznámení přezkoumávaných do 24 hodin od roku 2020 klesá. V tomto roce bylo přezkoumáno 90,4 % oznámení, v roce 2021 toto číslo kleslo na 81 % a letos pouze na 64,4 %. Míra odstraňování oznámení také zaznamenala pokles, ale ne tak velký. V průměru bylo odstraněno 69,9 % obsahu vyzývajícího k vraždě nebo násilí vůči určitým skupinám a 59,3 % obsahu používajícího hanlivá slova nebo obrázky. Nejčastěji byly hlášeny nenávistné projevy proti Romům, sexuální orientaci a xenofobní. Více informací o tomto tématu se dozvíte v tinformačním listu vypracovaném Evropskou komisí!

Nenávistné projevy na internetu mají na oběti stejný vliv jako nenávistné projevy páchané mimo internet: snižují sebevědomí, zvyšují poruchy spánku, úzkost a pocity strachu a nejistoty. Věříme, že vzdělávání je mocným nástrojem ke snížení tohoto jevu, proto v SDD dokončujeme osnovu workshopu na toto téma a poté ji budeme testovat a vyhodnocovat na různých workshopech!
Zůstaňte na příjmu pro další novinky!