Ga naar de inhoud

Willeke van Staalduinen

V: Waarom heb je je aangesloten bij het SDD-project?

Bescherming tegen leeftijdsdiscriminatie, bevordering van gelijke rechten en participatie zijn hoekstenen in de doelststellingen van het AGE Platform Europe (AGE). Deze beginselen worden door de Europese Unie op beleidsniveau ondersteund en bevorderd. In haar streven naar een “Unie van gelijkheid” heeft de Europese Commissie een strategie voor gendergelijkheid en een actieplan tegen racisme ontwikkeld. Het doel van deze twee strategieën is acties vast te stellen om ongelijkheid die zich binnen de Europese Unie voordoet aan te pakken. Hoewel deze strategieën ouderen niet uitsluiten – mensenrechten betreffen ongeacht hun leeftijd – worden ouderen geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie, die elkaar soms beïnvloeden. Sommige ouderen kunnen zowel last hebben van leeftijdsdiscriminatie als van racisme, waardoor unieke vormen van discriminatie ontstaan. De door Erasmus+ gefinancierde “Smart for Democracy and Diversity” was de gelegenheid om deze vormen van discriminatie aan te pakken en het bewustzijn over deze kwesties te vergroten door middel van een interactief spel. Voor AGE vormde het idee van een project dat aan deze onderwerpen werkte een perfecte match. Dankzij SDD krijgen de leden van AGE toegang tot een spel van hoge kwaliteit en speciaal materiaal om hun activiteiten tegen vooroordelen en stereotypen aan de basis voort te zetten. Dankzij SDD kan het AGE-secretariaat beleidsaanbevelingen ontwikkelen voor Europese beleidsmakers, en zo haar werk tegen leeftijdsdiscriminatie en racisme bevorderen en een op mensenrechten gebaseerde aanpak op Europees niveau verdedigen.

V: Wat vond je tot nu toe het leukste aan het project? Waarom?

Het project heeft de medewerkers van AGE kennis laten maken met de wereld van online games en de relevantie van zo’n “slim” hulpmiddel om participatie en gelijke kansen te bevorderen. Op ouder worden rust zo’n taboe dat het vaak wordt afgeschilderd als iets heel negatiefs. Een meerderheid van de mensen vermijdt liever om over ouder worden te praten, terwijl anderen het zien als iets dat hen nog niet aangaat. Dit leidt tot een gebrek aan visualisering van de geleefde ervaringen en problemen van ouderen. Maar als we niet over ouder worden praten, hoe kunnen we dan leeftijdsdiscriminatie aanpakken? Wij zien het SDD-spel als een creatieve en alternatieve manier om leeftijdsdiscriminatie aan te pakken. Het maakt het mogelijk om reflecties en discussies op gang te brengen over ouder worden en leeftijdsdiscriminatie. Nu het interactief spel binnenkort klaar is, kan de pret beginnen!

V: Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe van het project hebt geleerd of meeneemt? Waarom?

Dankzij het project kreeg AGE de kans om de samenwerking met nieuwe partners en de rijke expertise binnen het consortium te leren kennen. Het SDD-spel is een geweldig instrument om bruggen te slaan tussen de project- en de beleidswereld. Bijeenkomsten zijn gelegenheden om over nieuwe kennis te leren, inzichten te delen en interessante ideeën op een plezierige manier uit te wisselen.

V: Wat zijn de volgende stappen waaraan je in het project gaat werken?

AGE gaat werken aan het ontwikkelen van Europese beleidsaanbevelingen en het organiseren van een Europees Multiplier-evenement in juni, om het bewustzijn over leeftijdsdiscriminatie, racisme en haatzaaien te vergroten en de middelen en boodschappen van het project onder de aandacht van de Europese belanghebbenden te brengen.

In de schijnwerpers: AGE Platform Europe