Ga naar de inhoud

Interactieve SDD-Bijeenkomst over Bestrijding van Discriminatie en Racisme

Vaishnavi Ramlochan Tewarie, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V. 

Op donderdag 22 juni hebben wij een interactieve bijeenkomst gehad in Den Haag ter afsluiting van het project “Smart voor Democratie en Diversiteit” (SDD). Er is een online spel ontwikkeld dat bestemd is voor iedereen. Het project wil hiermee bijdragen aan de versterking van een democratische en diverse samenleving.

Op deze leerzame middag hield gastspreker Luciano Dundas van de Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (Idb) het woord over racisme en discriminatie. Hij is klachtbehandelaar en coördinator Brede Toegankelijkheid Antidiscriminatievoorziening. Ook gaf Luciano informatie over de stichting Idb. Hierna stelden de deelnemers vragen aan Luciano en gingen met hem gesprek.

Daarna kwam het project SDD aan de orde. De deelnemers speelden het online leerspel en maakten kennis met de wijze waarop het spel te gebruiken is in workshops over discriminatie en racisme. Hier zal Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (Idb) tevens ook gebruik van maken. Tot slot bespraken de deelnemers met elkaar waarom zij kozen voor bepaalde opties in het spel. Het was opvallend dat niet elke racistische of discriminerende situatie altijd even goed herkend wordt en daarom is het belangrijk om iedereen hiervan bewust te maken.

Meer over het spel

Het online educatieve spel van SDD laat deelnemers de complexiteit van discriminatie zien in de vorm van een detectivespel, waarin een schilderij van het museum wordt gestolen. Het spel is gebaseerd op echte levenservaringen van mensen die gediscrimineerd worden. Ga naar de website om het spel te spelen: https://sdd-game.eu/game/.

Antidiscriminatievoorziening stichting Idb

Stichting iDb zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving. De stichting is een antidiscriminatievoorziening die discriminatie en ongelijke behandeling signaleert, voorkomt en bestrijdt in de regio Hollands Midden en Haaglanden met als doel dat burgers zoveel mogelijk in hun directe leefomgeving terecht kunnen voor bijstand bij ervaren discriminatie. Ga voor meer informatie naar: https://stichtingidb.nl/. Ga voor informatieve berichtgeving over gelijke behandelingswetgeving en thema’s via sociale media naar: www.instagram.com/stichtingidb.

Over SDD

Het project “Smart for Democracy and Diversity” wordt uitgevoerd door zeven partnerorganisaties uit zes Europese landen en heeft tot doel een antiracistisch leerinstrument voor volwassenen te ontwikkelen. Ga naar de website voor meer informatie: www.sdd-game.eu/nl.

Interactieve SDD-Bijeenkomst over Bestrijding van Discriminatie en Racisme