Ga naar de inhoud

Multiplier evenement van SDD in Portugal kreeg geweldige feedback!

Juliana Louceiro

Het Multiplier evenement van Smart for Democracy and Diversity in Portugal, ontwikkeld door SHINE 2Europe, bestond uit drie bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond plaats op 30 mei in Braga, op de Universiteit van Minho en twee bijeenkomsten in Coimbra, op 19 en 26 juni. Gezien de zeer succesvolle ervaring staat er voor juli een vierde bijeenkomst gepland met gemeenteambtenaren!

De deelnemers van de bijeenkomsten waren erg enthousiast over de thema’s en de aanpak van het project. De algemene mening is dat het gebruik van educatieve spellen in de volwasseneneducatie helpt om volwassenen bij het leerproces te betrekken. Sommige deelnemers wijzen er ook op dat het spel en de toolkit, hoewel ze volwassenen als belangrijkste doelgroep hebben, gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden in scholen of andere niet-formele of informele vormen van onderwijs voor jongeren.

De gemeente Coimbra was aanwezig bij een van de bijeenkomsten en de vertegenwoordiger beschreef het project als waardevol en een geweldige strategie om te innoveren in trainingen voor volwassenen. Na de bijeenkomst nam de vertegenwoordiger van de gemeente contact op met SHINE en nodigde het team uit om het project te presenteren in hun werkgroep voor migranten.

Sommige deelnemers zeiden dat het spel in meer talen vertaald zou kunnen worden en dat het belangrijk is om ook andere vormen van discriminatie aan te pakken, bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie en discriminatie van mensen met een handicap.

In een groepsactiviteit vroeg het SHINE-team de deelnemers om de vormen van discriminatie te kiezen die volgens hen vaker voorkomen in Portugal en Coimbra en uit te leggen waarom. De deelnemers wezen seksisme aan als de belangrijkste vorm van discriminatie in Portugal, omdat het als normaal wordt gezien en daardoor ook minder zichtbaar is. De deelnemers waren ook van mening dat anti-Roma sentimenten prominent aanwezig zijn in Portugal. In Coimbra wezen ze ook op de enorme discriminatie waar mensen met drugsproblemen mee te maken hebben. Het was erg goed om te zien dat het werk van de afgelopen tweeënhalf jaar werd erkend door organisaties uit de publieke en de particuliere sector! SHINE kreeg zeer goede feedback over de resultaten en de meeste organisaties toonden interesse om de projectresultaten te gebruiken in hun eigen activiteiten!

Multiplier evenement van SDD in Portugal kreeg geweldige feedback!