Ga naar de inhoud

Het Lunaria SDD Team – van links naar rechts:
Angela Pagano, Sergio Andreis, Sara Mandozzi, Grazia Naletto, Mara Petrocelli, Marcello Mariuzzo

Betrokkenheid in het SDD project

Vaishnavi Ramlochan Tewarie,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V. 

Een van de partners die meewerken aan het SDD-project is projectpartner Lunaria. Lunaria heeft zich aangesloten bij het SDD-project, omdat het project enkele van de kernproblemen benoemt waarop Lunaria, sinds haar oprichting in 1992, actief is geweest. Ook kon zij als non-profit maatschappelijke organisatie, die zich inzet tegen discriminatie en voor burgerrechten en sociale inclusie, een bijdrage leveren en haar ervaringen en perspectieven uitwisselen met de andere SDD-partnerorganisaties en met de directe en indirecte begunstigden van het project.

Bewustmaking, pleitbezorging, netwerken met andere Italiaanse en Europese NGO’s en beleidsvoorstellen op nationaal en Europees niveau maakten deel uit van hun dagelijks werk. SDD bood nieuwe kanalen en nieuwe instrumenten – zoals het SDD-onderwijsspel – om de impact van hun activiteiten te verbeteren. Ze bedanken het Erasmus+ programma voor de ondersteuning van het SDD-project.

Positieve punten project
Lunaria beschrijft het opstellen van het SDD Compendium en de SDD beleidsaanbevelingen. Omdat ze beide leerzame ervaringen zijn geweest: in het geval van het Compendium, specifiek door de interviews die ze hebben uitgevoerd, hebben ze geleerd van intense levensverhalen, en vervolgens konden ze hun voordeel doen met de verhalen die in de andere SDD-partnerlanden zijn verzameld. Bij het opstellen van de beleidsaanbevelingen en de geïdentificeerde nationale beste praktijken. Lunaria is in aanraking gekomen met informatie en voorstellen waar ze voorheen geen weet van hadden.

Belangrijkste resultaat van het project
De belangrijkste ervaring van het project voor Lunaria was de SDD-aanpak: “SDD is erop gericht om posities en ervaringen van discriminatie zichtbaarder te maken. Op deze manier wordt een zelf-reflectieve en empathische benadering van het onderwerp bevorderd, zoals die bijvoorbeeld wordt gebruikt in antiracistische en feministische educatieve workshops. De ervaring leert dat deelnemers het vaak moeilijk vinden om van perspectief te veranderen als conventionele middelen zoals kennisoverdracht worden toegepast. Het project wil deze kloof dichten door de multimediale aanpak van het spel en het begeleidende materiaal.”

Want zonder verandering zullen racisme en discriminatie niet overwonnen worden.

Volgende stap
Lunaria noemt drie belangrijke stappen die ze zullen nemen voor het SDD-project:
1. Verspreiding van de SDD-publicaties onder de Italiaanse netwerken waarmee ze samenwerken en om bij te dragen aan het vergroten van hun kennis bij relevante maatschappelijke belanghebbenden.
2. Het delen van de beleidsaanbevelingen van het project onder besluitvormers – van lokaal tot EU-niveau – om hopelijk hun beleid en acties te beïnvloeden in de richting die het SDD-project voorstaat.
3. Om hun educatieve aanbod te verrijken, zijn ze uiteindelijk van plan om het SDD-spel op te nemen in hun internationale jongerenuitwisselingsactiviteiten over discriminatiegerelateerde onderwerpen.

Over Lunaria
Lunaria is opgericht in 1992. Sinds 1996 promoot Lunaria onderzoek naar migratiestromen, informatie en campagnes ter bevordering van de rechten van migrantenburgers en acties ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Hun campagnes zijn vooral gericht op de erkenning van actief en passief stemrecht voor buitenlanders en de bescherming van hun burgerrechten en sociale rechten. Ze pleiten voor besluitvorming over permanentie en verblijfsvergunningen aan de burgerlijke structuren, de invoering van gewone procedures voor de regularisatie van buitenlandse burgers in Italië en de sluiting van de zogenaamde Italiaanse Identificatie- en Uitwijzingscentra.

Betrokkenheid in het SDD project