Ga naar de inhoud

Interview with the project partner AFEdemy

Jonas Bernitt,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Het AFEdemy Team

Het project Smart voor Democratie en Diversiteit (SDD) loopt sinds december 2020 en eindigt in juli 2023. Nu de verschillende leeraanbiedingen bijna zijn afgerond, zoals het handboek voor trainers of het educatieve spel, hebben Javier Ganzarain, Willeke van Staalduinen en Jonas Bernitt van AFEdemy, de Nederlandse partner van het SDD project, het gezamenlijke werk geëvalueerd en gereflecteerd in dit interview. In SDD was AFEdemy betrokken bij de ontwikkeling, planning en implementatie van het educatieve spel, leerplatform en verspreidingsactiviteiten.

Waarom is AFEdemy als partner toegetreden tot het SDD-project?

Als AFEdemy houden we ons bezig met slimme, gezonde en leeftijdsvriendelijke omgevingen die gericht zijn op het bevorderen van zelfstandig wonen, digitalisering, sociale integratie en meer gezondheid en welzijn. In deze context is het voor ons als SDD-projectpartners ook een zorg geworden om het probleem van discriminatie aan te pakken, aangezien het probleem voortdurend toeneemt. In Europa vertoont de politieke mobilisatie een toenemende polarisatie over xenofobe kwesties. Dit is een van de redenen waarom het belangrijk is om goed over het onderwerp te communiceren. Denkwijzen met betrekking tot discriminatie zijn vaak gekoppeld aan stereotypen of verhalen die door de media en in de privésfeer worden verspreid. Dit is precies waar het SDD-onderwijskader relevant is, dat probeert onbewuste en situationeel veroorzaakte stereotypen te herkennen en te ontmaskeren.

Een andere reden voor de samenwerking was onze lange en nauwe samenwerking met de ISIS-projectcoördinator en de SHINE2Europe-projectpartner, die een goede werkstructuur ontwikkelden voor verschillende projecten.

Wat vond je tot nu toe het leukst aan het project? Waarom?

De taak die we het leukst vonden in SDD was om de informatie uit de interviews om te zetten in een scène over het onderwerp ‘etnische profilering’ voor het educatieve spel SDD. In scène 5.1 kunnen de spelers in dialoog met het spelpersonage Roy onderzoeken hoe de discriminatie het gevoel van veiligheid van de getroffenen beperkt. In deze context was de ontwikkeling van alle spelscènes een leerzaam en creatief proces op basis van de gerapporteerde ervaringen.De taak die we het leukst vonden in SDD was om de informatie uit de interviews om te zetten in een scène over het onderwerp ‘etnische profilering’ voor het educatieve spel SDD. In scène 5.1 kunnen de spelers in dialoog met het spelpersonage Roy onderzoeken hoe de discriminatie het gevoel van veiligheid van de getroffenen beperkt. In deze context was de ontwikkeling van alle spelscènes een leerzaam en creatief proces op basis van de gerapporteerde ervaringen.

Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe van het project hebt geleerd? Waarom?

Ons team was onder de indruk van de directe uitwisseling met mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie binnen het project. In sommige gevallen was het schokkend om te zien onder welke vormen van structurele discriminatie mensen in Europa te lijden hebben. Bijvoorbeeld wat betreft problemen in contacten met overheidsinstanties of handhavingsinstanties zoals de politie, die als vertegenwoordigers van de staat vaak nog volgens discriminerende stereotypen te werk gaan. Andere gevallen betroffen ook discriminatie in alledaagse situaties, waarbij het bijna normaal was dat geïnterviewden gevraagd werd hoe goed ze de landstaal spraken. Door de interviews in de partnerlanden konden we zien hoe snel discriminerende stereotypen ook onbewust tot uiting komen in taalhandelingen en hoe pijnlijk dit is voor de psyche en het saamhorigheidsgevoel van de betrokkenen.

In de context van deze gevoelige informatie was AFEdemy verantwoordelijk voor de coördinatie van de verspreidingsactiviteiten. Hier werden individuele ervaringen per persoon samengevat, geanonimiseerd en maandelijks gedeeld via communicatiekanalen. De verschillende artikelen waarin de perspectieven van mensen worden toegelicht, zijn beschikbaar in de Nieuws-sectie van de SDD-website. Daarnaast zijn de ervaringen ook geïntegreerd in de educatieve spelsituaties van SDD.

Wat zijn je volgende deadlines in het project?

De volgende en laatste stap voor AFEdemy is de afronding van het leerplatform, inclusief de implementatie van het educatieve spel en documenten zoals het handboek voor trainers. Het platform zal in juli 2023 afgerond zijn.

Samengevat kijken we bij AFEdemy uit naar de laatste fase van het project en het gratis en publieke gebruik van het SDD trainingsaanbod!

Interview met projectpartner AFEdemy