Přeskočit na obsah

Nyní k dispozici: Příručka „Žít nenáviděn: intervence, zvládání & odpovědi na každodenní formy rasismu“

Our SDD Compendium (ENGLISH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”

Jesper Schulze, ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH

Na základě rozhovorů s lidmi, kteří se setkali s nenávistnými projevy, a národních zpráv ze zemí našich projektových partnerů vznikla příručka “ Žít nenáviděn: intervence, zvládání & odpovědi na každodenní formy rasismu“: https://sdd-game.eu/wp-content/uploads/2021/12/SDD_Compendium_CZ.pdf

Vzhledem k tomu, že většina aplikovaného i akademického výzkumu nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti se zaměřuje na perspektivu pachatele, tento sborník klade důraz na pohled jednotlivců, kteří jsou těmito činy postiženi. Analýzou skutečných případů nenávistných projevů a rasismu a poskytnutím hlasu různým lidem, kterých se nenávistné projevy dotýkají, sborník také ukazuje konkrétní možnosti, jak v těchto situacích jednat – a to nejen pro tzv. oběti, ale i pro svědky nenávistných projevů.

Sborník vychází ze šesti národních zpráv ze zemí partnerů projektu. Poskytuje úvod do různých terminologií a perspektiv relevantních pro diskriminaci (konkrétně: nenávistné projevy) a analyzuje různé kontexty a strategie řešení a reakce na nenávistné projevy. Dále jsou na základě rozhovorů navrženy možnosti opatření.

Zajímají vás naše zjištění? Příručka je k dispozici v angličtině, němčině, češtině, portugalštině, italštině, nizozemštině a francouzštině: https://sdd-game.eu/cs/publikace/.

Our SDD Compendium (ENGLISH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
SDD Compendium
(ENGLISH)
Our SDD Compendium (CZECH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
SDD Compendium
(CZECH)
Our SDD Compendium (DUTCH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
SDD Compendium
(DUTCH)
Our SDD Compendium (FRENCH version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
SDD Compendium
(FRENCH)
Our SDD Compendium (GERMAN version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
SDD Compendium
(GERMAN)
Our SDD Compendium (ITALIAN version): "Experiencing Hate Speech: Responses, Coping Strategies & Interventions”
SDD Compendium
(ITALIAN)
SDD Compendium
(PORTUGUESE)