Ga naar de inhoud

Smart voor Democratie en Diversiteit: de laatste partnerbijeenkomst

AGE Platform Europe

Op 14 juni 2023 verwelkomde AGE Platform Europe (AGE) de SDD-partners in haar kantoo voor de laatste projectbijeenkomst. We bespraken onze resultaten, met een focus op het SDD online educatief spel, dat de volgende dag werd gepresenteerd aan belanghebbenden van de Europese Unie (EU) in Brussel.

De laatste bijeenkomst was een gelegenheid om de laatste aanpassingen te doen aan het SDD-onderwijsspel, inclusief de vertalingen. Het spel is namelijk in meerdere talen beschikbaar: Engels, Duits, Nederlands, Tsjechisch, Portugees, Italiaans en Frans. Het project eindigt in juli 2023, maar het spel zal 10 jaar lang online beschikbaar zijn. Daarom spraken we ook over de verspreiding, zowel op Europees als op nationaal niveau. Tot slot hebben we nagedacht over de sterke en zwakke punten en de kansen van het project.

Gebruikersgerichte benadering en inlevingsvermogen als sterke punten van het SDD-spel

Het is gericht op een breed scala aan belanghebbenden, zoals antidiscriminatie-organisaties, universiteiten en scholen, trainers in burgerschapsvorming, volwassenenopleiders, bedrijven, personeelsdiensten en beleidsmakers.

Bij het aanpakken van discriminatie en haat zaaien is het noodzakelijk dat mensen die te maken hebben met seksisme, racisme, homofobie, antisemitisme, anti-moslim racisme, anti-Roma racisme en/of leeftijdsdiscriminatie worden gehoord en dat hun ervaringen niet onzichtbaar worden gemaakt. Daarom heeft het SDD Compendium mensen die discriminatie hebben ervaren, geïnterviewd. Het educatieve spel is gebaseerd op deze getuigenissen en de partners ontwikkelden de scènes samen met deze mensen. Hoewel de personages in het spel virtueel zijn, zijn hun verhalen afkomstig van echte mensen, wat de spelers uitnodigt om empathie te ontwikkelen.

Behalve dat het een creatieve en leuke manier is om na te denken over onze vooroordelen en stereotypen, vormt empathie de kern van het spel. Door empathie herkennen en begrijpen wij hoe anderen zich voelen. Op basis hiervan passen we aan hoe we reageren en met andere mensen omgaan. De empathische benadering van het spel nodigt spelers uit om zich te realiseren dat hun eigen woorden en/of daden pijn kunnen doen. Hierdoor wordt de kloof tussen jezelf en anderen verkleind.

Door een spel kan een perspectief veranderen die meestal moeilijker te bereiken is met conventionele methoden. Het opent de dialoog over discriminatie en bevordert bredere inzichten en sociale verandering.

Discriminatie aanpakken kan niet alleen betekenen dat je een wedstrijd wint

Hoewel het spel een goed uitgangspunt is om discriminatie aan te pakken, kan het onvoldoende zijn, want nadenken over onze vooroordelen is een eindeloze reis. Het spel is dan ook slechts een voorproefje en moet worden begeleid door een volwassen begeleider om de discussie voort te zetten. Al hebben de deelnemers alle antwoorden gevonden op het eind van het spel, zij mogen niet denken dat hun eigen gedrag veilig is en niet discriminerend is naar anderen.

Reflecteren op onze vooroordelen betekent in feite aandacht besteden aan onze gedachten, overtuigingen en gedrag. Dit kan ongemakkelijk zijn, maar noodzakelijk als we een eerlijke samenleving willen opbouwen, waar iedereen zonder discriminatie zijn mensenrechten kan genieten. Het is een lange reis en het spel kan dit proces in gang zetten.

We zijn ervan overtuigd dat het SDD-spel kritisch denken zal bevorderen en deelnemers – studenten in het volwassenenonderwijs, leraren in de volwasseneneducatie, organisaties in de derde sector en beleidsmakers – zal uitnodigen om over zichzelf na te denken en verandering te bevorderen.

Als je geïnteresseerd bent om het SDD-spel te spelen, kun je hier klikken.

Tags:

Smart voor Democratie en Diversiteit: de laatste partnerbijeenkomst