Přeskočit na obsah

Rozhovor s partnerem projektu AFEdemy

Jonas Bernitt,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Tým AFEdemy

Projekt Smart for Democracy and Diversity (SDD) probíhá od prosince 2020 a skončí v červenci 2023. Vzhledem k tomu, že se blíží dokončení různých vzdělávacích nabídek, jako je příručka pro školitele nebo vzdělávací hra, je vhodný čas na revizi a reflexi společné práce. Tomu se věnoval i následující rozhovor s Javierem Ganzarainem, Willeke van Staalduinen a Jonasem Bernittem z nizozemského partnera projektu AFEdemy. AFEdemy se v rámci projektu podílela na vývoji, plánování a realizaci výukové hry, která bude brzy vydána, na vývoji výukové platformy a na diseminačních aktivitách.

Proč se AFEdemy připojila k projektu SDD jako partner?
Jako AFEdemy se zabýváme otázkami týkajícími se inteligentního zdravého a ke stáří přátelského prostředí, jehož cílem je podpora nezávislého života, digitalizace, sociálního začlenění a zvýšení zdraví a pohody. V této souvislosti se pro nás stalo také zájmem zabývat se jako partner projektu SDD otázkou diskriminace, protože tento problém je neustále na vzestupu. Například v Evropě se v rámci politické mobilizace projevuje stále větší polarizace xenofobních témat. To je jeden z důvodů, proč je tak důležité toto téma svědomitě komunikovat, protože způsoby myšlení v souvislosti s diskriminací jsou často spojeny se stereotypy nebo narativy šířenými médii a v soukromí. Právě zde přichází na řadu vzdělávací rámec SDD, který se snaží rozpoznat a odhalit podvědomé a vyvolané stereotypy z každodenních situací.
Dalším důvodem spolupráce byla naše dlouholetá a úzká spolupráce s koordinátorem projektu ISIS a partnerem projektu SHINE2Europe, díky níž se během několika projektů vytvořila dobrá pracovní struktura.

Co se vám na projektu zatím nejvíce líbilo? Proč?
Úkolem, který se nám v rámci SDD líbil nejvíce, bylo přetvořit informace z rozhovorů provedených v rámci projektu do scény na téma rasového profilování pro vzdělávací hru SDD. V příslušné scéně 5.1 mohou hráči v dialogu s herní postavou Roye zkoumat, jak zažívaná diskriminace omezuje pocit bezpečí postižených lidí. V tomto kontextu byl vývoj všech herních scén poučným a tvůrčím procesem, který vycházel z nahlášených zkušeností.
Co nejdůležitějšího jste se zatím v rámci projektu naučili nebo co jste si z něj odnesli? Proč?
Na náš tým zapůsobila přímá výměna názorů s osobami postiženými diskriminací v rámci projektu. V některých případech bylo šokující vidět, s jakými formami strukturální diskriminace se lidé v Evropě setkávají. Zmiňovali se například o problémech při kontaktu s veřejnými úřady nebo výkonnými složkami, jako je policie, které jako zástupci státu často stále postupují podle diskriminačních stereotypů. Další případy se týkaly také diskriminace v každodenních situacích, kdy bylo téměř normální, že se respondentů ptali, jak dobře ovládají národní jazyk. Prostřednictvím rozhovorů vedených v partnerských zemích jsme mohli vidět, jak rychle se diskriminační stereotypy podvědomě promítají i do jazykového jednání a jak bolestné to je pro psychiku a pocit sounáležitosti postižených.
V souvislosti s těmito citlivými informacemi byla AFEdemy zodpovědná za koordinaci úkolů v oblasti šíření informací. Zde byly jednotlivé zkušenosti shrnuty podle osob, anonymizovány a každý měsíc sdíleny prostřednictvím komunikačních kanálů. Jednotlivé články vysvětlující perspektivy lidí lze nalézt na webových stránkách SDD v sekci Aktuality. Kromě toho jsou zkušenosti začleněny také do herních situací připravované hry SDD.

Jaké jsou další kroky, na kterých budete v rámci projektu pracovat?
Dalším a posledním krokem AFEdemy bude dokončení vzdělávací platformy, včetně realizace vzdělávací hry a dokumentů, jako je příručka pro školitele. Platforma bude dokončena do července 2023.

Shrnuto, my v AFEdemy se těšíme na závěrečnou fázi projektu a na bezplatné a veřejné využití vzdělávací nabídky SDD!

Rozhovor s partnerem projektu AFEdemy