Ga naar de inhoud

SDD test workshop in Italië

I tell you also in Latin, I am a citizen here

Sergio Andreis

De workshop vond plaats in met zes van de personen die geïnterviewd werden voor de Italiaanse SDD Nationale Samenvatting en drie medewerkers van Lunaria.

Op de agenda stond het laatste nieuws over de ontwikkeling van het project na de interviews; een algemene presentatie van het storyboard en het gezamenlijk lezen, met aansluitend een  discussie, over scènes 5.1 en 5.2. Tot slot het verzamelen van verbetersuggesties door het collectief beantwoorden van de vragenlijst die door de Duitse collega’s gedeeld was.

Het SDD-educatief spel is een nieuwe aanpak voor het Italiaanse anti-discriminatiewerk. Bij de ontwikkeling van de volgende projectstappen met het Italiaanse publiek moet hiermee rekening worden gehouden. Het vraagt extra uitleg en verduidelijkingen.

I tell you also in Latin, I am a citizen here
“I tell you also in Latin, I am a citizen here”

Over het algemeen was men het eens over de positieve waarde van het project.  De feedback omvatte de suggesties om de personages zo realistisch en zo niet-stereotiep mogelijk te maken. Verder om het storyboard beknopt en eenvoudig te houden. Tenslotte was de aanbeveling om een gebruikersvriendelijk spel te ontwikkelen dat gemakkelijk verspreid kan worden, d.w.z. gemakkelijk toegankelijk ook voor groepen en NGO’s die nog geen ervaring met educatieve spelen hebben.