Ga naar de inhoud

Test workshops in Duitsland

Jesper Schulze

Zoals in alle andere Europese partnerlanden van ons SDD project werden ook in Duitsland workshops gehouden. Mensen met verschillende discriminatie-ervaringen werden uitgenodigd en het doel was feedback te krijgen op het storyboard voor ons educatieve spel.

Oorspronkelijk was slechts één workshop gepland, maar de belangstelling voor de uitwisseling en discussie was zo groot dat het uiteindelijk drie workshops werden. Tijdens de bijeenkomsten werden de scènes intensief besproken en samen gelezen. Steeds weer werden er afzonderlijke fragmenten uitgepikt en vergeleken met de eigen ervaringen en reacties van de deelnemers. De vraag was steeds: zou ik zo handelen, hoe zou ik me voelen en geeft de scène een realistische indruk? Deze ervaringen zijn ongelooflijk waardevol voor het project en de herziening van de scènes. We zijn ook bijzonder dankbaar voor de feedback op de personages in het spel en de kritische uitwisseling over de vraag of discriminerende en stereotype beelden wel gevoelig genoeg behandeld worden.

We waren erg blij met de workshops, de levendige deelname en de feedback. Met al deze kennis gaan we nu de nog komende werkstappen in. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de deelnemers aan de workshops heel hartelijk te bedanken.