Přeskočit na obsah

Multiplier Event SDD v Portugalsku se skvělými ohlasy! 

Juliana Louceiro

Multiplier Event Smart for Democracy and Diversity v Portugalsku, kterou připravila organizace SHINE 2Europe, se konala na třech místech. První se konala 30. května v Braze na univerzitě v Minho a dvě zasedání se konala také v Coimbře 19. a 26. června. Vzhledem k velmi úspěšným zkušenostem je na červenec naplánováno čtvrté zasedání s úředníky městských úřadů! 

Účastníci dosavadních sezení byli velmi nadšeni tématy i způsobem, jakým k nim projekt přistupuje. Obecně převládá názor, že používání vzdělávacích her ve vzdělávání dospělých pomáhá zapojit dospělé do procesu učení. Někteří účastníci také upozorňují na to, že hra a její soubor nástrojů, ačkoli má jako hlavní cílovou skupinu dospělé studenty, může být snadno integrována do škol nebo jiných typů neformálního či informálního vzdělávání pro dospívající.

Na jednom ze zasedání byl přítomen zástupce města Coimbra, který projekt označil za cenný a za skvělou strategii pro inovaci vzdělávacích kurzů pro dospělé. Po skončení zasedání zástupce obce kontaktoval SHINE a pozval tým k prezentaci projektu v jejich pracovní skupině pro migranty.

Někteří účastníci uvedli, že hra by mohla být přeložena do více jazyků a že je důležité přistupovat i k dalším formám diskriminace, například k ageismu a diskriminaci osob se zdravotním postižením.

V rámci aktivity ve skupinách tým SHINE požádal účastníky, aby vybrali formy diskriminace, které jsou podle nich v Portugalsku a Coimbře častější, a vysvětlili proč. Účastníci poukázali na sexismus jako na hlavní formu diskriminace v Portugalsku, protože je normalizovaná a díky tomu také více neviditelná. Účastníci se také domnívali, že v Portugalsku jsou výrazné protiromské nálady. V Coimbře také poukázali na obrovskou diskriminaci, které čelí lidé s problémy s užíváním drog.
 
Bylo velmi potěšující vidět, že práci posledních dvou a půl roku oceňují organizace z veřejného i soukromého sektoru! SHINE získala velmi dobrou zpětnou vazbu o výsledcích a většina organizací projevila zájem o využití výsledků projektu ve svých vlastních aktivitách!

Multiplier Event SDD v Portugalsku se skvělými ohlasy!