Meteen naar de inhoud

Chronicles of Ordinary Racism (Kronieken van Alledaags Racisme)

Logo of the Chronicles of ordinary racism campaign

Door Grazia Naletto

Tussen 1 januari 2008 en 31 maart 2020 heeft Lunaria 7.426 gevallen van alledaags racisme gedocumenteerd en samengevat in vijf jaarboeken over racisme in Italië. In het vijfde jaarboek Chronicles of Ordinary Racism in Italië worden de meest recente gedocumenteerde gevallen verteld aan de hand van vijf inleidende analysebijdragen en tweeëntwintig verhalen. De verhalen zijn gekozen omdat ze een belangrijke rechtsgang hebben gekend of omdat ze de verschillende vormen laten zien die de wisselwerking tussen vertogen, beleid en discriminerend sociaal gedrag kan aannemen. De analyse wordt mogelijk gemaakt dankzij het campagne voeren en het dagelijkse werk van toezicht, verslaggeving, voorlichting en bewustmaking dat via de website www.cronachediordinariorazzismo.org

Logo of the Chronicles of ordinary racism campaign
Dit is het logo van Lunaria’s Chronicles of ordinary racism campaign

Het thema dat centraal staat in het vijfde jaarboek is de beklemmende, systematische en perverse verwevenheid van de kwaadspreken over degenen die belangrijk zijn. De verdraaide voorstellingen, het geweldadig online commentaar geven en het fysieke racistische geweld dat individueel, in groepen, of misschien, met behulp van de macht die uit een institutionele rol voortvloeit, wordt uitgevoerd. De Engelse versie van het vijfde jaarboek en de details van de campagne Chronicles of Ordinary Racism zijn te vinden op http://www.cronachediordinariorazzismo.org/english/