Přeskočit na obsah

Změna perspektivy vám může otevřít svět

Rozhovor SDD s Jesperem Schulzem

By Willeke van Staalduinen, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Rozhovor s Jesperem Schulzem, ISIS Sozialforschung, Německo

Proč jste inicioval projekt Smart for Democracy and Diversity (SDD)?

At ISIS Sozialforschung we have been dealing with the issues of discrimination and participation for many years. We try to develop concepts and ideas to combat discrimination. When dealing with discrimination, it is important to become aware of your own patterns of behaviour and thinking. And I think that works best when you manage to change your perspective. I think that people often see their own experiences as typical and cannot imagine how other people experience such situations. Or how one’s own attitude can negatively affect other people, even if it is not meant negatively. The idea of the SDD project was to develop an educational project that enables such a change of perspective with digital means. I believe that digital methods or playful elements make the topic much more accessible and tangible.

Co se vám na projektu zatím nejvíce líbilo? Proč?

Mám velkou radost z pozitivního ohlasu na projekt. Jednak je to velká účast na workshopech a ochota otevřeně s námi hovořit o zkušenostech, ale také zájem diskutovat o obsahu a vždy dávat tipy na zlepšení. Myslím, že projekt je velmi živý a zahrnuje zkušenosti mnoharůzných lidí. A jáosobně si myslím, že je velmi vzrušující mít tuto výměnu a mluvit s lidmi.

Co je pro vás zatím nejdůležitější věc, kterou jste se v rámci projektu naučil nebo si z něj odnesl? Proč?

Za velmi vzrušující považuji práci na storyboardu a vývoj scén pro vzdělávací hru. Zde jde o přenesení zážitků z rozhovorů do fiktivního příběhu, který by však měl být realistický. To vyžaduje velmi intenzivní zkoumání stereotypů, volbu slov a také otázku, jakým způsobem jsou určité obsahy zobrazeny. Jak lze zobrazit něco agresivního a diskriminačního a připravit to jako výukový materiál, aniž by to bylo jednoduše reprodukováno? Vedl jsem mnoho intenzivních diskusí, a to i o obsahu, který jsem nepovažoval za problematický, ale kde ostatní z vlastní zkušenosti říkali, že takhle to dělat nejde. To je proces, z něhož jsem se hodně naučil a který mi připadal vzrušující.

Jaké jsou další kroky, na kterých budete v rámci projektu pracovat? V současné době dokončujeme storyboard. To znamená, že jsme ho napsali, diskutovali jsme o něm na workshopech, byl vyhodnocen a v současné době ho revidujeme. To je velmi důležitý krok z hlediska obsahu, a až bude hotový, můžeme pokračovat ve vývoji grafiky. Osobně budu tento proces doprovázet a poté se zaměřím na digitální metody, které budeme integrovat do interaktivní výukové platformy.