Přeskočit na obsah

Rozhovor s partnerem SDD Bobem Kurikem, Univerzita Karlova v Praze

Rozhovor SDD s Bobem Kurikem

Willeke van Staalduinen, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Čelit rasismu neznamená být vystaven jednorázovému útoku, ale tisícům drobných útoků, tisícům drobných jehel, které člověka bodají tak, že se mu z dlouhodobého hlediska a v porovnání s majoritou, mění život k horšímu. To ovlivňuje životy mnoha evropských občanů, kteří vypadají jinak nebo se liší od hlavního proudu. Tragédie nezasahování je dalším výrazným poznatkem odborníků, kteří se podílejí na projektu Chytře pro demokracii a rozmanitost. Bob Kurik, antropolog z Univerzity Karlovy v Praze (CZ) se zasazuje o kulturu občanské odvahy.

Celý život se Bob zajímá o občanskou angažovanost a aktivismus. Antirasismus je jedním z jeho hlavních cílů, za které bojuje. Důvodem je především skutečnost, že někteří jeho přátelé, kteří mají romský původ, jsou denně konfrontováni s rasismem a nenávistnými projevy.

Jeho snaha bojovat proti rasismu je také jedním z důvodů, proč se zapojil do projektu Chytře pro demokracii a rozmanitost. Díky němu měl také možnost spolupracovat s koordinátorem projektu Jesperem Schulzem, kterého zná ještě z doby, kdy žil v Německu. Boba k zapojení do projektu přilákal také pragmatický přístup a možnost dozvědět se více o online hrách. Dalším důvodem, proč se připojit, je nárůst rasismu v posledním desetiletí. Bob si všímá, že lidé, kterých se rasismus dotýká, se s ním musí potýkat téměř každý den.

V projektu SDD se Bobovi zatím nejvíce líbila ochota lidí zapojit se do projektu. Nejen jako tazatelé, ale také působit jako experti na workshopech a poskytovat zpětnou vazbu k rozpracovaným scénám a struktuře hry. Je rád, že se tolik lidí zapojuje a že se od nich hodně učí. Za druhé rád kultivuje evropský pohled na diskriminaci a rasismus. Chválí existenci místních rozdílů, ale v tomto tématu lze najít mnoho společných evropských východisek.

Bob se v rámci projektu SDD dozvěděl, že mnoho dotazovaných se s rasismem setkává každý den. Ten ovlivňuje jejich životy mnoha způsoby. Jedna událost může vést k 1000 jehel, která bolí každý den. Jako druhé důležité téma se Bob dozvěděl o tragédii nezasahování: přihlížející mlčí, ignorují rasismus nebo si myslí, že se jich to netýká. Musíme rozvíjet kulturu občanské odvahy. Dalšími Bobovými kroky v projektu je spolupráce na vývoji hry a zahrnutí zpětné vazby z workshopů.

Bob a jeho kolegové propagují sborník SDD v podcastu v České republice. V neposlední řadě Bob organizuje na konci května setkání partnerů v Praze a doufá, že partnerům ukáže mnoho pěkného z Prahy.