Meteen naar de inhoud

SDD Workshops gehouden in Duitsland en Nederland door AFEdemy

SDD Workshops held in the Netherlands by AFEdemy

Jonas Bernitt, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

In drie online workshops namen elk 2-3 deelnemers deel. Net als bij de interviews aan het begin van het project, werden echte ervaringen gebruikt om de spelinteractie, de personages en hun perspectieven te versterken. In totaal namen vier mensen van kleur en drie mensen van joodse afkomst deel aan de AFEdemy workshops.

Er werd hen gevraagd de discriminatiesituaties, gesprekken en eerste ontwerp-elementen van twee latere spelscènes te controleren op hun begrijpelijkheid en realisme. De bevindingen en aanbevelingen van reeds voltooide workshoprondes werden ook besproken met de deelnemers aan de volgende rondes om de verzamelde ideeën direct door andere betrokkenen te laten evalueren.

Door deze aanpak konden belangrijke suggesties voor verbetering verzameld worden om de speelervaring en de leerfactor verder te verbeteren. De meeste opmerkingen gingen over de duidelijkheid van de scènefragmenten en de dialogen binnen de uitgewerkte discriminatiesituaties. In samenhang met de bevindingen uit de workshops van alle andere SDD partners zullen de spelscènes nu opnieuw worden herzien om ze zo realistisch mogelijk te maken.