Přeskočit na obsah

Semináře SDD pořádané AFEdemy v Německu a Nizozemsku

Semináře SDD pořádané AFEdemy v Německu a Nizozemsku

Jonas Bernitt,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Se uskutečnily tři menší online workshopy, každý se dvěma nebo třemi respondenty, jejichž. Stejně jako v rozhovorech na začátku projektu byly pro posílení interakce s hrou, postavami a jejich perspektivami použity reálné zážitky.  Workshopů AFEdemy se zúčastnili celkem čtyři barevní lidé a tři lidé židovského původu.

Byli požádáni, aby zkontrolovali diskriminační situace, průběh konverzace a počáteční prvky návrhu dvou pozdějších herních scén, aby byla zajištěna jejich srozumitelnost a realističnost. Zjištění a doporučení z již proběhlých kol workshopů byla také diskutována s účastníky dalších kol, aby shromážděné nápady zhodnotily přímo další zainteresované osoby.

Tímto přístupem by bylo možné shromáždit důležité návrhy na zlepšení, které by dále zlepšily herní zážitek a faktor učení. Většina připomínek se týkala jasné srozumitelnosti scénických sekvencí a dialogů v rámci vytvořených diskriminačních situací. V souvislosti se zjištěními z workshopů všech ostatních partnerů SDD budou nyní herní scény znovu přepracovány, aby byly co nejrealističtější.