Ga naar de inhoud

Schrijven van de scènes voor het SDD Educatief Spel

Schrijven van de scènes voor het SDD Educatief Spel

Door Jonas Bernitt,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Bij het begin van het project heeft een reeks interviews geholpen om de alledaagse situaties van discriminatie die de betrokkenen ervoeren op te sporen en te begrijpen. De interessante resultaten werden ook vastgelegd in ons compendium, dat toegankelijk is via deze link: https://sdd-game.eu/nl/now-available-sdd-compendium-nl/.

De interviews werden niet alleen gebruikt voor het compendium, maar hadden ook tot doel een realistische spelsituatie te ontwikkelen.  Er werden echte verhalen en ervaringen verteld. De ontwikkelde spelscènes zijn fictief, maar gebaseerd op echte gebeurtenissen uit de interviews. De uiteindelijke inhoud stelt verschillende soorten latent racisme en vormen van onderdrukking voor en verwijst ook naar de gevoelens en gedachten die bij de getroffenen opkomen. Na voltooiing werden alle scènes van het SDD spel opnieuw beoordeeld in een reeks workshops in verschillende Europese landen. Meer informatie over de workshops is te vinden op: https://sdd-game.eu/nl/nieuws/.