Přeskočit na obsah

Psaní scén pro vzdělávací hru SDD

Jonas Bernitt,  AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Na začátku projektu proběhla řada rozhovorů, které pomohly identifikovat a pochopit každodenní situace diskriminace, s nimiž se postižení setkávají. Zajímavé výsledky byly také zvěčněny v našem sborníku, který je k dispozici na tomto odkazu: https://sdd-game.eu/now-available-sdd-compendium/.

Kromě toho, že byly rozhovory použity ve sborníku, posloužily také k vytvoření realistické herní situace, neboť byly zaznamenány skutečné příběhy a zkušenosti. Vytvořené herní sekvence jsou fiktivní, ale vycházejí ze skutečných událostí z rozhovorů. Hotový obsah představuje několik typů latentního rasismu a forem útlaku a odkazuje také na pocity a myšlenky, které se mezi postiženými objevují.

Po dokončení byly všechny scény hry SDD znovu přezkoumány v rámci série workshopů v různých evropských zemích. Více informací o testovacích workshopech naleznete na adrese: https://sdd-game.eu/cs/aktuality/.