Meteen naar de inhoud

Interview met SDD partner Bob Kurik, Karels Universiteit Praag

SDD Interview met Bob Kurik

Door Willeke van Staalduinen, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Dagelijks geconfronteerd worden met racisme of haatdragende taal is een gebeurtenis die leidt tot 1.000 kwetsende steken in Europese burgers. Dit beïnvloedt het leven van veel Europese burgers die er anders uitzien of anders zijn. De tragedie van niet-ingrijpen is een ander opvallend leerpunt van de partners die betrokken zijn bij het project Smart for Democracy and Diversity. Bob Kurik, antropoloog van de Karelsuniversiteit Praag (CZ) pleit voor een cultuur van meer burgerlijke moed.

Zijn hele leven is Bob geïnteresseerd in burgerlijke betrokkenheid en activisme. Antiracisme is een van zijn belangrijkste doelen om voor te strijden. Dit komt vooral doordat sommige van zijn vrienden die een Roma achtergrond hebben, dagelijks geconfronteerd worden met racisme en haat zaaiende taal.

Zijn gedrevenheid om racisme te bestrijden, is ook een van de redenen waarom hij zich aansloot bij het project Smart for Democracy and Diversity. Het gaf hem ook de gelegenheid samen te werken met de projectcoördinator, Jesper Schulze, die hij nog kent uit de tijd dat hij in Duitsland woonde. Ook de pragmatische aanpak trok Bob aan om in te stappen, en de mogelijkheid om meer te leren over online gamen. De opkomst van racisme in het laatste decennium is een andere reden om mee te doen. Bob merkt dat mensen die met racisme te maken hebben, er bijna elke dag mee te maken hebben.

In het SDD project beviel Bob tot nu toe het meest de bereidheid van mensen om aan het project mee te werken. Niet alleen als geïnterviewden, maar ook om in workshops als deskundigen op te treden en feedback te geven op de uitgewerkte scènes en spelstructuur. Hij is blij te zien dat zoveel mensen betrokken zijn en hij leert veel van hen. Ten tweede cultiveert hij graag het Europese perspectief op discriminatie en racisme. Hij prijst het bestaan van plaatselijke verschillen, maar er zijn veel gemeenschappelijke Europese gronden te vinden over dit onderwerp.

Bob leerde in het SDD project dat veel ondervraagden te maken hebben met alledaags racisme. Dit beïnvloedt hun leven op vele manieren. Eén gebeurtenis kan leiden tot 1000 steken die elke dag pijn doen. Als tweede belangrijke kwestie leerde Bob over de tragedie van non-interventie: omstanders zwijgen, negeren racisme of denken dat het hun zaak niet is. We moeten een cultuur van burgerlijke moed ontwikkelen.

De volgende stappen van Bob in het project zijn om samen te werken met de ontwikkeling van het spel en de feedback van de workshops erbij te betrekken. Bob en zijn collega’s promoten het SDD compendium in een podcast in de Tsjechische Republiek. Tenslotte organiseert Bob eind mei de partnerbijeenkomst in Praag en hoopt de partners veel moois van Praag te kunnen laten zien.